Hem

 

Hem

Vi spenderar ca. 50% av vår tid i hemmet inklusive värdefulla timmar av sömn varje dygn! En hälsosam inomhusmiljö är därför en grundsten till långsiktig god hälsa. Vår hemmiljö innehåller flera föroreningskällor som kläder, mattor, möbler, husdjur, matlagning, avgaser, industriutsläpp, pollen samt partiklar som kommer från oss själva såsom virus, bakterier, hudrester, hår och annat. Lightair IonFlow 50 är kompakt och snygg och passar väl in i hemmet. Det är en bra investering för en god natts sömn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsplatsen

 

Arbetsplatsen

Vi spenderar ca. 40% av vår tid på arbetet! Ofta är det mycket människor på en begränsad yta där alla tar med sig och skapar partiklar som påverkar vår hälsa. Lägg sedan till arbetsrelaterade föroreningskällor som datorer, kopieringsmaskiner, produkthantering, etc. Vi har ett ökande antal sjukskrivningar som kostar företag och samhället pengar och individen sin hälsa. En påverkande faktor är dålig inomhusluft. Lightair IonFlow 50 kan vara en del i en lösning och hjälpa dig att vara frisk och effektiv på jobbet! 

 

 

 

 

 

 

Offentlig miljö

 

Offentlig miljö

Antalet barn som lider av allergier och astma ökar ständigt. Barns outvecklade immunförsvar har svårt att hantera den stora mängd föroreningar som de utsätts för dagligen i hemmet och förskolan/ skolan. Klasserna är ofta stora och lektionerna långa och i många fall är det gamla lokaler med dålig ventilation och utan tillbörligt underhåll. Dessutom är förskolor och skolor den perfekta miljön för smittspridning av bakterier och virus. Liknande miljöer finner man på ålderdomshem och andra offentliga miljöer. Lightair IonFlow 50 kan hjälpa till att skydda barn från att växa upp i ohälsosamma luftmiljöer och kan därmed minska risken för astma och allergi. 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitality

 

Hospitality

Hotell, restauranger, gym, spa’s, etc. är mötesplatser där gäster och personal är ständigt utsatta för partiklar från besökande och etablissemangets aktiviteter. Det är absolut nödvändigt för dessa ställen att erbjuda den bästa möjliga upplevelse så att gäster vill återkomma. Lightair IonFlow 50 kan hjälpa till att ge ett mervärde för varje gäst och anställd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukvård

 

Sjukvård

Medicinska miljöer såsom läkarmottagningar, tandläkarmottagningar, laboratorier, etc. är extra utsatta för bakterier och virus. Patienter, personal och besökare löper större risk att drabbas av någon smitta. Dessutom kommer personalen i konstant kontakt med olika kemikalier och allergener i jobbet. Lightair är ett mycket bra komplement i undersökningsrum och väntrum för att minska smittorisken för patienter, personal och besökande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri

 

Industri

Det finns många branscher inom industrin som antingen lider av förorenad luft eller är i behov av en steril miljö för att kunna driva sin verksamhet. Ofta finns det många föroreningskällor som dessutom kan generera riktigt ohälsosamma partiklar i stora mängder. Pga volymen partiklar kan det därför vara aktuellt att installera fler luftrenare per kvadratmeter än vad som är brukligt i andra miljöer. Exempel på industriella miljöer i behov av luftrening är livsmedelshantering, maskinparker för tillverkning, lager, etc.