Lightair IonFlow Surface

IonFlow Surface ger dig och din familj renare och hälsosammare luft! Den delar den fantastiska prestandan med Signature, Style och Solution och renar effektivt luften från de minsta partiklarna som anses vara mest skadliga för vår hälsa. Surface erbjuder en oslagbar kombination av fördelar; effektiv, tyst, filterfri, ozonfri, energisnål, användarvänlig och ekonomisk! Lightair revolutionerar branschen för luftrenare genom att förena high-tech funktionalitet, storskalig tillverkning och design. Surface är ett bra exempel på detta med sitt perfekt transparenta ställ i formsprutat plast och kvalitativa detaljer. Med sitt kortare ställ på 56 cm passar den perfekt på ett bord, skrivbord eller på golvet.

 

 

Specifikationer

 

Lightair IonFlow Surface


Mått: 7x22 inches / 18x56 cm


Vikt: 5.7 lbs / 2.6 Kg (excl. adapter)


Yta: ca. 540 sq ft / 50 m2


Ljudnivå: 5 dB


Energiförbrukning: 7W


Ozonutsöndring: 0 ppm,  (instrumentet mäter ända ner till 0,002 ppm och Lightair gör inget utslag)


Certifieringar: EMC (Electromagnetic Quality) CE, ETL (US), GS, S, BSMI, CQC


Partikelreduktion: Eliminerar effektivt partiklar  (storlek 0.01-1.0 μm). Speciellt effektiv mot de minsta och farligaste partiklarna (nanopartiklar  under 0.1 µm), men även på större partiklar (1.0-25.0 μm) på en acceptable nivå.


Jonproduktion: 250 000 negativa joner/cm3 på 1 meters avstånd.

 

 

Fördelar

 

Fördelar


Effektiv

Reducerar effektivt luftburna partiklar (storlek 0,01-1,0 μm) såsom damm, pollen, rök, allergener, bakterier, virus, mögel, m.m. Den är speciellt effektiv i att rena luften från de minsta partiklarna som anses vara farligast för vår hälsa.


Filterfri

Inga dyra filter att byta ut istället en kollektor som du enkelt tvättar ren i vatten och diskmedel vid behov.


Tyst

Mindre än 5 dB. Som jämförelse anses 45 dB hindra och störa daglig aktivitet. De flesta luftrenare har en ljudnivå på

35-80 dB.


Energisnål

Går på bara 12V och förbrukar endast 7W per timme, vilket är betydligt lägre än de flesta luftrenare. Energikonsumtionen är mycket relevant då IonFlow 50 liksom alla luftrenare måste vara på hela tiden för att effektivt hålla nere partikelkoncentrationen.


Ozonfri

0 ppm, ozonnivån är inte ens mätbar och anses därför vara noll. Så vitt vi vet är Lightair den första som lyckats generera en mycket hög koncentration av negativa joner utan att producera ozon som en biprodukt.


Prisbelönt design

Lightair IonFlow 50 har blivit belönad med ett flertal prestigefyllda design priser, bland annat International Design Excellence Awards (IDEA) och Elle Decor Rising Star Award.


Lätt att montera, använda och underhålla

Sätt bara i kontakten och låt luftrenaren göra sitt jobb. Det är endast 4 delar att sätta samman och inga rörliga delar som lätt kan gå sönder! Underhållet är enkelt och lättskött då du då och då endast lyfter av kollektorn och rengör den i vatten.


Kompakt

Liten och lättplacerad. Bland de fyra modellerna finns det alltid någon som passar just dig och din miljö.


Miljövänlig

Lightair strävar efter att respektera miljön under produktens hela livscykel. 

 

 

 

 

 

Så här fungerar den

 

 

Så här fungerar den

 


 Så här fungerar den i bilder

 

1. Inomhusluften är full av partiklar som kommer från dig själv, din omgivning och dina aktiviteter. Exempel på partiklar är bakterier, virus, mögel, pollen, avgaser, etc.
2. Lightair IonFlow 50 luftrenare genererar miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner.
3. De negativa jonerna laddar partiklarna i luften negativt.
4. När partiklarna har blivit negativt laddade attraheras de av den positivt laddade kollektorn som fungerar som en jätte stor magnet för smuts. IonFlow 50 är speciellt effektiv i att rena luften från de allra minsta partiklarna som anses vara mest skadliga för vår hälsa..


5. Kollektorn kommer att bli smutsig på utsidan. Hur snabbt beror på hur förorenad miljön är där den placeras.
6. Vi behov tas kollektorn enkelt av och rengörs i vatten
och diskmedel.

 

 

 

 

Prestanda

 

Prestanda

Lighair IonFlow 50 – Innovativ teknologi med överlägsen prestanda

LIGHTAIR IonFlow 50 är baserad på en revolutionerande och unik teknologi. Den visar enastående resultat i olika slags tredjepartstester. Den unika prestandan beror framförallt på förmågan att generera en enormt stor mängd elektroner som omvandlas till motsvarande mängd negativa joner samt att effektivt kunna samla in partiklar i luften. Så vitt vi vet har ingen annan luftrenare uppnått denna höga produktion av negativa joner utan allvarliga bieffekter som utsöndring av ohälsosamma mängder ozon. Jämfört med traditionella luftrenare så tvingar inte Lightair IonFlow 50 luften genom ett filter för att på så vis fånga partiklar, istället så flyttar den själva partiklarna i luften till kollektorn med hjälp av det naturliga luftflödet i rummet och kollektorns starka dragningskraft. 

 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) – Testar partikel reduktion

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat ett antal av de marknadsledande luftrenarna inklusive Lightair IonFlow 50 med avseende på deras förmåga att renar luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att Lightair IonFlow 50 effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är faktiskt så effektiv att den kan mäta sig med en av de bästa HEPA filter baserade luftrenarna på marknaden, men utan störande ljud, hög energikonsumtion och dyra filterbyten. 

 

Den första ozonfria jonisatorn

Test rapporter från ett flertal statliga testinstitut som SP i Sverige och VTT i Finland har bevisat att IonFlow 50 är ozonfri. Ozon har alltid varit en negativ bieffekt av jonisering, vilket betyder att ju högre jonproduktion desto högre ozonvärde. I och med att gränsvärdet för ozon måste respekteras så har det resulterat i mycket ineffektiva jonisatorer. Lightair är så vitt vi vet den enda och första som lyckats lösa detta problem och kan generera en extremt stor mängd negativa joner utan något ozon!

 

Negativa joner – Bevisat positiva för hälsan

Förutom kapaciteten att rena luften så skapar IonFlow 50 en miljö som är fylld av hälsosamma negativa joner. Den franska fysikerna J Bricard upptäckte redan på 50-talet relationen mellan det elektriska balansen i luften och föroreningshalten. Bricards fysiska lag är enkel: Låg koncentration av negativa joner är lika med förorenad luft och hög koncentration av negativa joner är lika med ren luft. Det finns ett stort antal forskningsstudier gjorda på effekterna av negativa joner på vår hälsa. Resultaten visar på att negativa joner underlättar pollenallergi, astma, säsongsdepression,
trötthet och huvudvärk. Det har också bevisats att negativa joner förbättrar aktiv rörelse, arbetskapacitet, mental styrka och minskar felfrekvensen. 

 

 

 

 

Fullständiga tredjepartstester för nedladdning


Benchmark Test!

Detta tredjepartstest visar att Lightair IonFlow 50 renar luften från de minsta och farligaste partiklarna bättre än de flesta marknadsledande luftrenarna på marknaden. Testet är utfört av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (del av staten).

 

Download (pdflarge)


Test av små partiklar

Lightair får bästa resultat (Clean Air Delivery Rate) i att rena luften från små partiklar. Testet är utfört av Finska VTT som är ett statligt tredjeparts test institut. VTT är specialiserade på jonisering och luftkvalitet.

 

Download (pdflarge)


Ozonfri!

Lightair IonFlow 50 är förmodligen den enda joniserande luftrenaren som inte genererar någon ozon, men som ändå uppnår är väldigt effektiv. Testet utfördes av Finska VTT som är ett statligt tredjeparts test institut. VTT är specialiserade på jonisering och luftkvalitet.

Downlaod (pdflarge)


99% ren luft!

Test utförda av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, visar att Lightair effektivt eliminerar nästan alla luftburna partiklar (size 0.3-1.0 μm) på mindre än 5 timmar i en testkammare.

 

Download (pdflarge)


Effektiv över tid

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, visar att Lightair inte tappar effekt över tid trots lager av partiklar/smuts på kollektorn.

 

Download (pdflarge)


Verklighetstest

Ett verklighetstest utfördes under 20 minuter i en kontorsslokal i Stockholm city. Testet visar att Lightair är mycket effektiv i att rena luften från partiklar. Testet utfördes av NIAQ (Nordic Institute for Air Quality).

 

Download (pdflarge)


 

 

Bilder

 

Bilder


 

 

 

Ladda ner

 

Ladda ner 


Manual (pdflarge)

 


Jämför modeller


Signature

Style

Evolution

Surface

Solution

Mått 7,5x26 in./19x66 cm 7,5x26 in./19x66 cm 7,5x23 in./19x59 cm 7x22 in./18x56 cm 5x14 in./13x35 cm
Vikt 6,2 lbs/2,8 kg 6,2 lbs/2,8 kg 5,9 lbs/2,7 kg 5,7 lbs/2,6 kg 4,8 lbs/2,2 kg
Montering Floor Floor Floor / Table Floor / Table Ceiling
Yta 650 sq ft/60 m2 540 sq ft/50 m2 540 sq ft/50 m2 540 sq ft/50 m2 540 sq ft/50 m2
Energiförbrukning 7W 7W 7W 7W 7W
Ljudnivå 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB
Ozon Nej, 0 ppm Nej, 0 ppm Nej, 0 ppm Nej, 0 ppm Nej, 0 ppm
Dekorationsljus Ja Ja Ja Ja Nej
Petskydd Ja Ja Ja Ja Nej

 

 

Alla IonFlow modeller delar samma innovativa teknologi och överlägsen prestanda

LIGHTAIR IonFlow reducerar effektivt luftburna partiklar (storlek 0,01-1,0 μm) såsom damm, pollen, rök, allergener, bakterier, virus, mögel, m.m. Den är speciellt effektiv i att rena luften från de minsta partiklarna som anses vara farligast för vår hälsa.

 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) - Bevisad effektivitet

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat ett antal av de marknadsledande luftrenarna inklusive Lightair IonFlow med avseende på deras förmåga att renar luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att Lightair IonFlow 50 effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är faktiskt så effektiv att den kan mäta sig med en av de bästa HEPA filter baserade luftrenarna på marknaden, men utan störande ljud, hög energikonsumtion och dyra filterbyten.